2.25. Oblicz granice: a) c) lim x pm infty -x^ 2 +6x-7 2x^ 3 -9x+2 lim x +x (1-2x^ 2 )^ 2 x^ 4 -x^ 3 +6x^ 2 -7x lim x pm (5x-2)^ 3 (2+3x^ 2 )(2-3x^ 2 ) lim x – infty 1-6x 1+3x lim x – infty 7x+6 7-x lim x – infty 12x-9 4x+1 b) d) lim t infty 6x+5 -x^ 2 +2x+1 b) lim lim x – infty 8 4x^ 2 -7x+15 d) f) lim x + infty -(3x+1)^ 2 x^ 2 -(4x+2)^ 2 lim x -x 8x^ 3 -10x^ 2 +x 1-8x-10x^ 3 b) lim x infty (2x+1)^ 3 (1-2x)^ 2 * x lim ( – infty (3x^ 2 +5x)(1-x^ 2 ) (3-7x^ 2 )(5+x^ 2 ) f) lim d) b) d) f) lim ( + infty 3x- 5+3x^ 4 x^ 3 +2x ) lim x + infty ( x^ 2 x+5 + 1-x^ 3 x^ 2 -11 ) lim x + infty Bigg( (x+1)^ 3 x^ 2 -1 – x^ 3 -1 x^ 2 +1 Bigg) e)

2.25. Oblicz granice: a) c) lim x pm infty -x^ 2 +6x-7 2x^ 3 -9x+2 lim x +x (1-2x^ 2 )^ 2 x^ 4 -x^ 3 +6x^ 2 -7x lim x pm (5x-2)^ 3 (2+3x^ 2 )(2-3x^ 2 ) lim x – infty 1-6x 1+3x lim x – infty 7x+6 7-x lim x – infty 12x-9 4x+1 b) d) lim t infty 6x+5 -x^ 2 +2x+1 b) lim lim x – infty 8 4x^ 2 -7x+15 d) f) lim x + infty -(3x+1)^ 2 x^ 2 -(4x+2)^ 2 lim x -x 8x^ 3 -10x^ 2 +x 1-8x-10x^ 3 b) lim x infty (2x+1)^ 3 (1-2x)^ 2 * x lim ( – infty (3x^ 2 +5x)(1-x^ 2 ) (3-7x^ 2 )(5+x^ 2 ) f) lim d) b) d) f) lim ( + infty 3x- 5+3x^ 4 x^ 3 +2x ) lim x + infty ( x^ 2 x+5 + 1-x^ 3 x^ 2 -11 ) lim x + infty Bigg( (x+1)^ 3 x^ 2 -1 – x^ 3 -1 x^ 2 +1 Bigg) e)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz