2.31. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych: a) sumę potrojonej zmiennej x i podwojonej zmiennej y b) podwojoną sumę liczby a i połowy liczby b c) różnicę liczby a i potrojonej sumy zmiennych xiy d) kwadrat różnicy zmiennych xiy e) sumę kwadratu liczby a i sześcianu liczby b f) sześcian różnicy kwadratów zmiennych xiy.

2.31. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych: a) sumę potrojonej zmiennej x i podwojonej zmiennej y b) podwojoną sumę liczby a i połowy liczby b c) różnicę liczby a i potrojonej sumy zmiennych xiy d) kwadrat różnicy zmiennych xiy e) sumę kwadratu liczby a i sześcianu liczby b f) sześcian różnicy kwadratów zmiennych xiy.