2.32. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych: a) iloczyn liczby a i kwadratu liczby b b) iloczyn sześcianu zmiennej x i ilorazu zmiennej przez y c) iloraz sumy liczb a i b przez różnicę liczb cid d) różnicę iloczynu liczba, bi sześcianu liczby c pierwiastek kwadratowy z sumy zmiennej x i połowy zmiennej y f) sumę iloczynu zmiennych x, y i pierwiastka stopnia trzeciego z sumy kwadratów zmiennych xiy e)

2.32. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych: a) iloczyn liczby a i kwadratu liczby b b) iloczyn sześcianu zmiennej x i ilorazu zmiennej przez y c) iloraz sumy liczb a i b przez różnicę liczb cid d) różnicę iloczynu liczba, bi sześcianu liczby c pierwiastek kwadratowy z sumy zmiennej x i połowy zmiennej y f) sumę iloczynu zmiennych x, y i pierwiastka stopnia trzeciego z sumy kwadratów zmiennych xiy e)