2.33. Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci. Podaj konieczne założenia. a) x- big[5x-(2x-1) big] c) (2a ^ 2 – a + 3)(- 4a) + 16(a ^ 2 – 0, 5) e) (- 10x ^ 3 + 5x ^ 2 – 20x) / (5x) + 1 b) 9m ^ 2 – (- 1)[7m ^ 2 – 2m – (m ^ 2 – 3m)] d) (2x ^ 2 – 5xy + 4) * 2 * x * y – 7xy f) (- 4x ^ 2 + 12x ^ 3 * y ^ 2 – 16x ^ 4 * y ^ 3) / (- 4x ^ 2)

 2.33. Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci. Podaj konieczne założenia. a) x- big[5x-(2x-1) big] c) (2a ^ 2 – a + 3)(- 4a) + 16(a ^ 2 – 0, 5) e) (- 10x ^ 3 + 5x ^ 2 – 20x) / (5x) + 1 b) 9m ^ 2 – (- 1)[7m ^ 2 – 2m – (m ^ 2 – 3m)] d) (2x ^ 2 – 5xy + 4) * 2 * x * y – 7xy f) (- 4x ^ 2 + 12x ^ 3 * y ^ 2 – 16x ^ 4 * y ^ 3) / (- 4x ^ 2)