2.34. Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci. Podaj konieczne założenia. Następnie oblicz ich wartość dla podanych wartości zmiennych: +2)*(-1) ; x = 1/3 8(3/4 * x – 1) + (- 15x ^ 2 + 5x) / (- 5x) – (- 3x + 2) a) 8. b) -4* ( 1 4 x- 5 9 )+(16x^ 2 -8x):(-4x)+(-1)*(2 *(2+) x); x = 1, 5 c) – 2(3 – a – a ^ 2) + 5(1 + a – 2a ^ 2) – (9a ^ 3 – 12a ^ 2 – 3a) / (- 3a) ; a = – 0, 2 d) (12a ^ 4 * b ^ 4 – 9a ^ 2 * b ^ 3) / (- 3a ^ 2 * b) – (2 + 3a ^ 2 * b) * b ^ 2 a = – 1 , b = – 2

2.34. Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci. Podaj konieczne założenia. Następnie oblicz ich wartość dla podanych wartości zmiennych: +2)*(-1) ; x = 1/3 8(3/4 * x – 1) + (- 15x ^ 2 + 5x) / (- 5x) – (- 3x + 2) a) 8. b) -4* ( 1 4 x- 5 9 )+(16x^ 2 -8x):(-4x)+(-1)*(2 *(2+) x); x = 1, 5 c) – 2(3 – a – a ^ 2) + 5(1 + a – 2a ^ 2) – (9a ^ 3 – 12a ^ 2 – 3a) / (- 3a) ; a = – 0, 2 d) (12a ^ 4 * b ^ 4 – 9a ^ 2 * b ^ 3) / (- 3a ^ 2 * b) – (2 + 3a ^ 2 * b) * b ^ 2 a = – 1 , b = – 2