2.38. Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci: a) (x – y)(2x + 3y) + (x + 2y)(- x + 5y) b) (x + y + 1)(2x – y) + (- 1)(x – 1) * (2x + 3y) c) – (x + 5) * (2x + y – 3) + (4x – 2y)(x – y + 3) – 2(x ^ 2 + y ^ 2) d) (3x + y)(x – 5y) – x(x + 4y – 1) – 2x * (x – 9y) e) 3-(2+3x)(4x-9)+(5-x)2x f) 2x * (- x + 7) – 5(x + 3) * (6 – 4x) + (1 – 2x)(- 1 – x)

2.38. Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci: a) (x – y)(2x + 3y) + (x + 2y)(- x + 5y) b) (x + y + 1)(2x – y) + (- 1)(x – 1) * (2x + 3y) c) – (x + 5) * (2x + y – 3) + (4x – 2y)(x – y + 3) – 2(x ^ 2 + y ^ 2) d) (3x + y)(x – 5y) – x(x + 4y – 1) – 2x * (x – 9y) e) 3-(2+3x)(4x-9)+(5-x)2x f) 2x * (- x + 7) – 5(x + 3) * (6 – 4x) + (1 – 2x)(- 1 – x)