...

2.39. Oblicz granice: a) c) e) lim x -1^ + x+1 x^ 4 -2x^ 2 +1 lim x 2^ 3-2x x^ 3 -8x^ 2 +20x-16 lim x 4^ + 8-2x x^ 3 -12x^ 2 +48x-64 Ciągłość b) d) f) lim x 0 x^ 2 -x-12 (x-4)^ 2 lim x -1 x^ 2 -x-2 (x+1)^ 1 lim x 6 x^ 2 -2x-24 -3(x-6)^ 3 lim x 1 3x+5 x^ 2 +4x-5 lim x -3 4x+7 -x^ 2 -x+6 lim x 7^ – x-10 x^ 2 -2x-35 f) lim b) d) b) d) f) lim x -1 x+1 x^ 4 -2x^ 2 +1 lim x 2^ – 3-2x x^ 3 -8x^ 2 +20x-16 lim x 4 8-2x x^ 3 -12x^ 2 +48x-64 funkcji w punkcie

2.39. Oblicz granice: a) c) e) lim x -1^ + x+1 x^ 4 -2x^ 2 +1 lim x 2^ 3-2x x^ 3 -8x^ 2 +20x-16 lim x 4^ + 8-2x x^ 3 -12x^ 2 +48x-64 Ciągłość b) d) f) lim x 0 x^ 2 -x-12 (x-4)^ 2 lim x -1 x^ 2 -x-2 (x+1)^ 1 lim x 6 x^ 2 -2x-24 -3(x-6)^ 3 lim x 1 3x+5 x^ 2 +4x-5 lim x -3 4x+7 -x^ 2 -x+6 lim x 7^ – x-10 x^ 2 -2x-35 f) lim b) d) b) d) f) lim x -1 x+1 x^ 4 -2x^ 2 +1 lim x 2^ – 3-2x x^ 3 -8x^ 2 +20x-16 lim x 4 8-2x x^ 3 -12x^ 2 +48x-64 funkcji w punkcie

Zobacz!

Dodaj komentarz