...

2.40. Zbadaj ciągłość funkcji f x in(- infty,-2) x in\ -2,+ infty) w punkcie : x 0 f(x)= x+5, ies|i x\\ 2x+7, ies|i x f(x)= -x^ 2 +2, jes|i\\ 4-3x,&jesi f(x)= x+7 x-3 ,\\ 2-3x-x^ 2 2-3x-x, jeśli x in langle2,+ infty) a) b) c) x in(- infty,1) x in(1,+ infty) jeśli x in(- infty,2) x 0 =-2 x 0 =1 x 0 =2

2.40. Zbadaj ciągłość funkcji f x in(- infty,-2) x in\ -2,+ infty) w punkcie : x 0 f(x)= x+5, ies|i x\\ 2x+7, ies|i x f(x)= -x^ 2 +2, jes|i\\ 4-3x,&jesi f(x)= x+7 x-3 ,\\ 2-3x-x^ 2 2-3x-x, jeśli x in langle2,+ infty) a) b) c) x in(- infty,1) x in(1,+ infty) jeśli x in(- infty,2) x 0 =-2 x 0 =1 x 0 =2

Zobacz!

Dodaj komentarz