...

2.40. Miejscem zerowym funkcji h(x) = k-loga x + p, gdzie x > 0, jest liczba 9 Do wykresu funkcjih należy punkt A(1, 2). a) Wyznacz liczby kip. b) Oblicz wartość funkcji h dla argumentu 3√3. 2 Funkeja logarytmiczna 35

2.40. Miejscem zerowym funkcji h(x) = k-loga x + p, gdzie x > 0, jest liczba 9 Do wykresu funkcjih należy punkt A(1, 2). a) Wyznacz liczby kip. b) Oblicz wartość funkcji h dla argumentu 3√3. 2 Funkeja logarytmiczna 35

Zobacz!