...

2.41. Wykres funkcji f(x)=1+ przecina wykres funkcji g(x) = log. x w punkcie o rzędnej 2. a) Oblicz o. b) Naszkicuj wykresy funkcji fig we wspólnym układzie współrzędnych i podaj zbiór rozwiązań nierówności f(x) > g(x).

2.41. Wykres funkcji f(x)=1+ przecina wykres funkcji g(x) = log. x w punkcie o rzędnej 2. a) Oblicz o. b) Naszkicuj wykresy funkcji fig we wspólnym układzie współrzędnych i podaj zbiór rozwiązań nierówności f(x) > g(x).

Zobacz!