2.42. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) 3x – 6 d) x ^ 2 * y – x * y ^ 2 g) 12x ^ 2 * y ^ 4 – 8x ^ 4 * y ^ 3 b) 12y + 20x e) 9a ^ 3 – 6a ^ 2 * b h) – 21b * a ^ 4 + 35a * b ^ 5

2.42. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) 3x – 6 d) x ^ 2 * y – x * y ^ 2 g) 12x ^ 2 * y ^ 4 – 8x ^ 4 * y ^ 3 b) 12y + 20x e) 9a ^ 3 – 6a ^ 2 * b h) – 21b * a ^ 4 + 35a * b ^ 5