2.43. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) (a + b) * x + (a + b) * y c) (2a + b) * y – 6(2a + b) e) x ^ 2 * (10a – 1) – x(10a – 1) g) 3(x – 4) * x – (x – 4) c) 2x + 7y f) – x + y – 1 c) – 10x ^ 2 + 5x f) 100a ^ 3 * b ^ 2 + 50a ^ 2 * b i) – 72x ^ 5 * a ^ 5 – 24a ^ 2 * x ^ 3 b) (5 – x) * a + (5 – x) * b d) (4z + 3) * x – (4z + 3) (7b – 5a)(x + y) + (x – y)(7b – 5a) h) (2y + 3) + 2(2y + 3) * y ^ 2 f)

2.43. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) (a + b) * x + (a + b) * y c) (2a + b) * y – 6(2a + b) e) x ^ 2 * (10a – 1) – x(10a – 1) g) 3(x – 4) * x – (x – 4) c) 2x + 7y f) – x + y – 1 c) – 10x ^ 2 + 5x f) 100a ^ 3 * b ^ 2 + 50a ^ 2 * b i) – 72x ^ 5 * a ^ 5 – 24a ^ 2 * x ^ 3 b) (5 – x) * a + (5 – x) * b d) (4z + 3) * x – (4z + 3) (7b – 5a)(x + y) + (x – y)(7b – 5a) h) (2y + 3) + 2(2y + 3) * y ^ 2 f)