2.44. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) (3x + 7) * x – (7 + 3x) * x ^ 2 c) (a – b) * z + 5(b – a) e) (2x – 1) * y + (1 – 2x) – z(1 – 2x) g) 3(7x – 3) * x ^ 2 + 6x * (3 – 7x) b) y ^ 3 * (4y + 3) + (3 + 4y) * y d) 3x * (2a – 5b) – x ^ 2 * (5b – 2a) f) x ^ 2 * (4 – x) – x(x – 4) + (4 – x) h) (2y – 6) * y – 2(y – 3) * y ^ 2

2.44. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) (3x + 7) * x – (7 + 3x) * x ^ 2 c) (a – b) * z + 5(b – a) e) (2x – 1) * y + (1 – 2x) – z(1 – 2x) g) 3(7x – 3) * x ^ 2 + 6x * (3 – 7x) b) y ^ 3 * (4y + 3) + (3 + 4y) * y d) 3x * (2a – 5b) – x ^ 2 * (5b – 2a) f) x ^ 2 * (4 – x) – x(x – 4) + (4 – x) h) (2y – 6) * y – 2(y – 3) * y ^ 2