2.45. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) (4x + 3) * x – 5(8x + 6) c) (x – 6)(x + 1) + 2(x + 1) e) (1 – x)(x – 5) + (1 – x)(x + 3) g) (1 – 5x)(x + 2) + (5x – 1)(8 – 2x)

 2.45. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) (4x + 3) * x – 5(8x + 6) c) (x – 6)(x + 1) + 2(x + 1) e) (1 – x)(x – 5) + (1 – x)(x + 3) g) (1 – 5x)(x + 2) + (5x – 1)(8 – 2x)