2.48. Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, oblicz: a) 12 ^ 2 e) 32 ^ 2 2.49. b) 212 f) 982 c) 19 ^ 2 g) 101 ^ 2 d) 18 ^ 2 h)

2.48. Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, oblicz: a) 12 ^ 2 e) 32 ^ 2 2.49. b) 212 f) 982 c) 19 ^ 2 g) 101 ^ 2 d) 18 ^ 2 h)