2.49 Podaj wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów dwóch następnie korzystając z tego wzoru, oblicz: a) 101 * 99 e) 198 * 20 b) 28 * 32 202 f) 504 * 496 c) 47 * 53 g) 1003 * 997

2.49 Podaj wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów dwóch następnie korzystając z tego wzoru, oblicz: a) 101 * 99 e) 198 * 20 b) 28 * 32 202 f) 504 * 496 c) 47 * 53 g) 1003 * 997