2.50. Oblicz, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia: a) 29 ^ 2 + (40 – 1)(40 + 1) c) (20 – 7)(20 + 7) + 24 ^ 2 e) 101 ^ 2 – 99 ^ 2 g) 55 ^ 2 + 45 ^ 2

2.50. Oblicz, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia: a) 29 ^ 2 + (40 – 1)(40 + 1) c) (20 – 7)(20 + 7) + 24 ^ 2 e) 101 ^ 2 – 99 ^ 2 g) 55 ^ 2 + 45 ^ 2