2.51. Oblicz: a) (sqrt(2) + 2) ^ 2 d) 71 * 69 liczb a i b, h) 580 * 620 b) 34 ^ 2 – (10 + 3)(10 – 3) d) (30 – 6)(30 + 6) – 23 ^ 2 f) 202 ^ 2 – 203 ^ 2 h) 58 ^ 2 + 62 ^ 2 c) (2sqrt(5) + 1) ^ 2 b) (6 + sqrt(3)) ^ 2 d) (3 + 2sqrt(3)) ^ 2 e) (2sqrt(5) + 3sqrt(7)) ^ 2 (4sqrt(3) + 5sqrt(2)) ^ 2 g) (6sqrt(2) + 2sqrt(6)) ^ 2 h) (7sqrt(2) + 3sqrt(10)) ^ 2 2.52. Oblicz: (1 – sqrt(3)) ^ 2 e) (sqrt(2) – sqrt(3)) ^

2.51. Oblicz: a) (sqrt(2) + 2) ^ 2 d) 71 * 69 liczb a i b, h) 580 * 620 b) 34 ^ 2 – (10 + 3)(10 – 3) d) (30 – 6)(30 + 6) – 23 ^ 2 f) 202 ^ 2 – 203 ^ 2 h) 58 ^ 2 + 62 ^ 2 c) (2sqrt(5) + 1) ^ 2 b) (6 + sqrt(3)) ^ 2 d) (3 + 2sqrt(3)) ^ 2 e) (2sqrt(5) + 3sqrt(7)) ^ 2 (4sqrt(3) + 5sqrt(2)) ^ 2 g) (6sqrt(2) + 2sqrt(6)) ^ 2 h) (7sqrt(2) + 3sqrt(10)) ^ 2 2.52. Oblicz: (1 – sqrt(3)) ^ 2 e) (sqrt(2) – sqrt(3)) ^