2.48. Wyznacz parametry a, b, dla których funkcja f(x)={b, jeśli xe(-2,5) aligned f(x+1,|ef||x in(- infty,-3)\\ ox+b,|ef||x in(-3,5)\\ -6x+6,)eii xe(5,+x)

2.48. Wyznacz parametry a, b, dla których funkcja f(x)={b, jeśli xe(-2,5) aligned f(x+1,|ef||x in(- infty,-3)\\ ox+b,|ef||x in(-3,5)\\ -6x+6,)eii xe(5,+x)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz