2.49. Wyznacz parametry a, b tak, aby funkcja f(x) =ax+b, jeśli x E(-3,5) 2) jest ciągła w zbiorze R. była ciągła w zbiorze R. .Wyznacz te liczby całkowite,

2.49. Wyznacz parametry a, b tak, aby funkcja f(x) =ax+b, jeśli x E(-3,5) 2) jest ciągła w zbiorze R. była ciągła w zbiorze R. .Wyznacz te liczby całkowite,

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz