...

2.50. Suma dwóch pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa 27, suma dwóch ostatnich wyrazów wynosi 105. Wiedząc, że siódmy wyraz ciągu wy- nosi 30, oblicz: a) pierwszy wyraz tego ciągu b) liczbę wyrazów tego ciągu.

2.50. Suma dwóch pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa 27, suma dwóch ostatnich wyrazów wynosi 105. Wiedząc, że siódmy wyraz ciągu wy- nosi 30, oblicz: a) pierwszy wyraz tego ciągu b) liczbę wyrazów tego ciągu.

Zobacz!