...

2.51. W skończonym ciągu arytmetycznym (a) dane są: a₂ = 2 oraz a = 22. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. Wyznacz liczbę wyrazów ciągu (a) wiedząc, że ostatni wyraz wynosi 222.

2.51. W skończonym ciągu arytmetycznym (a) dane są: a₂ = 2 oraz a = 22. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. Wyznacz liczbę wyrazów ciągu (a) wiedząc, że ostatni wyraz wynosi 222.

Zobacz!