2.53. Funkcja f jest ciągła w przedziale (- 2, 7) oraz f(-2)=-6if(7)>0. cao, gdzie g(x) = f(x) + 5 Czy funk ma miejsce zerowe w przedziale (-2, 7)? Odpowiedź una f(x)=x^ 4 -7)

2.53. Funkcja f jest ciągła w przedziale (- 2, 7) oraz f(-2)=-6if(7)>0. cao, gdzie g(x) = f(x) + 5 Czy funk ma miejsce zerowe w przedziale (-2, 7)? Odpowiedź una f(x)=x^ 4 -7) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz