2.54. Wykaz, korzystając z twierdzenia Darboux, ze wykresy x in R i g(x)=-3x^ 3 -4x+8,x in R , przecinają się w punkcie o odciętej należącej do przedzialu (- 3, – 2) . funkcji f(x) = Wykai, korzystając z twierdzenia Darboux, że funkcjaf f(x) = x ^ 4 – 5x ^ 3 – 7x ^ 2 + 3

2.54. Wykaz, korzystając z twierdzenia Darboux, ze wykresy x in R i g(x)=-3x^ 3 -4x+8,x in R , przecinają się w punkcie o odciętej należącej do przedzialu (- 3, – 2) . funkcji f(x) = Wykai, korzystając z twierdzenia Darboux, że funkcjaf f(x) = x ^ 4 – 5x ^ 3 – 7x ^ 2 + 3

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz