2.55. Korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia, oblicz: a) (5 – b) ^ 2 d) (7x – 1) ^ 2 b) (a – 4) ^ 2 e) (2sqrt(2) – 5x) ^ 2 c) (3a – 2b) ^ 2 f) (sqrt(2) * x – sqrt(8) * y) ^ 2

2.55. Korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia, oblicz: a) (5 – b) ^ 2 d) (7x – 1) ^ 2 b) (a – 4) ^ 2 e) (2sqrt(2) – 5x) ^ 2 c) (3a – 2b) ^ 2 f) (sqrt(2) * x – sqrt(8) * y) ^ 2