2.56. Korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia, oblicz: a) (x-10)(x+10 ) c) (4x + 2y)(4x – 2y) e) (13x + 14y)(13x – 14y) b) (y + 11)(y – 11) d) (1 – sqrt(5) * x)(1 + sqrt(5) * x) f) (sqrt(3) * a – sqrt(6) * b)(sqrt(3) * a + sqrt(6) * b)

 2.56. Korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia, oblicz: a) (x-10)(x+10 ) c) (4x + 2y)(4x – 2y) e) (13x + 14y)(13x – 14y) b) (y + 11)(y – 11) d) (1 – sqrt(5) * x)(1 + sqrt(5) * x) f) (sqrt(3) * a – sqrt(6) * b)(sqrt(3) * a + sqrt(6) * b)