2.57. Zapisz za pomocą sum algebraicznych wyrażenia: a) (x ^ 2 – 7) ^ 2 d) (- 3x + 7y)(3x + 7y) g) (- 3x + sqrt(3))(3x + sqrt(3))

2.57. Zapisz za pomocą sum algebraicznych wyrażenia: a) (x ^ 2 – 7) ^ 2 d) (- 3x + 7y)(3x + 7y) g) (- 3x + sqrt(3))(3x + sqrt(3))