2.60. Zbadaj, czy wykres funkcji f ma asymptoty pionowe. Jeśli tak, wyznacz rów nania tych asymptot: a) f(x) = (2x + 8)/(x – 5) c) f(x) = 5/((x – 2) ^ 2) e) f(x) = 3/(5x ^ 2 – 10x) b) f(x) = (6x + 2)/(3x + 1) d) f(x) = (4x – 5)/(x ^ 2) f(x) = (- 6x)/(x ^ 2 + 3x) f) /x) =

2.60. Zbadaj, czy wykres funkcji f ma asymptoty pionowe. Jeśli tak, wyznacz rów nania tych asymptot: a) f(x) = (2x + 8)/(x – 5) c) f(x) = 5/((x – 2) ^ 2) e) f(x) = 3/(5x ^ 2 – 10x) b) f(x) = (6x + 2)/(3x + 1) d) f(x) = (4x – 5)/(x ^ 2) f(x) = (- 6x)/(x ^ 2 + 3x) f) /x) =

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz