2.61. Zbadaj, czy wykres funkcji f ma asymptoty pionowe. Jeśli tak, wyznacz nania tych asymptot: a) c) e) f(x) = (x ^ 2 – 3x + 2)/((x + 3)(x – 1)) f(x) = (x – 2)/|x ^ 2 – 4| f(x) = (2x ^ 2 – x – 6)/(3x ^ 2 + 8x + 4) b) d) f(x) = (x ^ 2 + 4x + 4)/((x + 4)(x + 5)) f(x) = |x ^ 2 – 9|/(x + 3) f(x) = (6x ^ 2 – x – 2)/(2x ^ 2 + 3x + 5)

2.61. Zbadaj, czy wykres funkcji f ma asymptoty pionowe. Jeśli tak, wyznacz nania tych asymptot: a) c) e) f(x) = (x ^ 2 – 3x + 2)/((x + 3)(x – 1)) f(x) = (x – 2)/|x ^ 2 – 4| f(x) = (2x ^ 2 – x – 6)/(3x ^ 2 + 8x + 4) b) d) f(x) = (x ^ 2 + 4x + 4)/((x + 4)(x + 5)) f(x) = |x ^ 2 – 9|/(x + 3) f(x) = (6x ^ 2 – x – 2)/(2x ^ 2 + 3x + 5) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz