2.62. Rozłóż wyrażenia na czynniki, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia: a) x ^ 2 + 2x + 1 v ^ 2 – 8y + 16 d) b) 9 – 6x + x ^ 2 e) 49 + 14y + y ^ 2 c) 4x ^ 2 + 4x + 1 f) – 2mn + m ^ 2 + n ^ 2

2.62. Rozłóż wyrażenia na czynniki, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia: a) x ^ 2 + 2x + 1 v ^ 2 – 8y + 16 d) b) 9 – 6x + x ^ 2 e) 49 + 14y + y ^ 2 c) 4x ^ 2 + 4x + 1 f) – 2mn + m ^ 2 + n ^ 2