2.63. Rozłóż wyrażenia na czynniki, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia: a) b ^ 2 – 36 d) m ^ 2 – 16n ^ 2 b) 49 – y ^ 2 e) g ^ 2 * b ^ 2 – 2 c) 4x ^ 2 – 25y ^ 2 f) 9 – x ^ 4 * y ^ 2

2.63. Rozłóż wyrażenia na czynniki, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia: a) b ^ 2 – 36 d) m ^ 2 – 16n ^ 2 b) 49 – y ^ 2 e) g ^ 2 * b ^ 2 – 2 c) 4x ^ 2 – 25y ^ 2 f) 9 – x ^ 4 * y ^ 2