2.64. Rozłóż wyrażenia na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia: a) (5p + 3q) ^ 2 – 25 d) a ^ 2 – (x + y) ^ 2

2.64. Rozłóż wyrażenia na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia: a) (5p + 3q) ^ 2 – 25 d) a ^ 2 – (x + y) ^ 2