2.65. Rozłóż mnożenia: a) x ^ 4 – 25 d) 16x ^ 4 – 625 b) (2a + 3b) ^ 2 – c ^ 4 e) 4 – (2a – 3b) ^ 2 c) (m – 9n) ^ 2 – 9m ^ 2 f) 1 – (b ^ 2 + c ^ 2) 2 wyrażenia na czynniki, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego b) 9 – x e) 256x ^ 4 – 81 c) 81x ^ 4 – 1 f) x ^ 4 – 2

2.65. Rozłóż mnożenia: a) x ^ 4 – 25 d) 16x ^ 4 – 625 b) (2a + 3b) ^ 2 – c ^ 4 e) 4 – (2a – 3b) ^ 2 c) (m – 9n) ^ 2 – 9m ^ 2 f) 1 – (b ^ 2 + c ^ 2) 2 wyrażenia na czynniki, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego b) 9 – x e) 256x ^ 4 – 81 c) 81x ^ 4 – 1 f) x ^ 4 – 2