2.67. Zbadaj, czy wykres funkcji f ma asymptoty ukośne (poziome). Jeśli tak, wy. znacz równania tych asymptot: f(x) = (x ^ 2 + 3x)/(2x – 6) f(x) = (5x ^ 3 + 2x ^ 2)/(x ^ 3 – 7) f(x) = (2x ^ 2 + 5x – 17)/(x ^ 2 – 3x ^ 2 + 21) a) c) e) b) d) f) f(x) = (x ^ 3 + 8)/(x ^ 2 + 4) f(x) = (1 – x ^ 3)/(2 + x) f(x) = ((2x + 3) ^ 3)/((2x + 1) ^ 2) (5 – 1)/4

2.67. Zbadaj, czy wykres funkcji f ma asymptoty ukośne (poziome). Jeśli tak, wy. znacz równania tych asymptot: f(x) = (x ^ 2 + 3x)/(2x – 6) f(x) = (5x ^ 3 + 2x ^ 2)/(x ^ 3 – 7) f(x) = (2x ^ 2 + 5x – 17)/(x ^ 2 – 3x ^ 2 + 21) a) c) e) b) d) f) f(x) = (x ^ 3 + 8)/(x ^ 2 + 4) f(x) = (1 – x ^ 3)/(2 + x) f(x) = ((2x + 3) ^ 3)/((2x + 1) ^ 2) (5 – 1)/4 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz