2.7. Korzystając z definicji Heinego granicy funkcji w punkcie, oblicz lim f(x), jeśli: a) c) e) f(x)= -x^ 2 -2x+3 x+3 ,x 0 =-3 f(x)= x^ 2 -4x-5 x^ 2 -7x+1 ,x 0 =5 f(x)= 6-3x 12-4x-x^ 2 ,x 0 =-4 b) d) f) f(x)= x^ 2 +5x+6 x^ 2 -2x-8 ,x 0 =-2 f(x)= 2x-14 -x^ 2 +9x-14 ,x 0 =7 f(x)= 2x^ 2 +x-6 2x^ 2 -5x+3 ,x 0 =1,5

2.7. Korzystając z definicji Heinego granicy funkcji w punkcie, oblicz lim f(x), jeśli: a) c) e) f(x)= -x^ 2 -2x+3 x+3 ,x 0 =-3 f(x)= x^ 2 -4x-5 x^ 2 -7x+1 ,x 0 =5 f(x)= 6-3x 12-4x-x^ 2 ,x 0 =-4 b) d) f) f(x)= x^ 2 +5x+6 x^ 2 -2x-8 ,x 0 =-2 f(x)= 2x-14 -x^ 2 +9x-14 ,x 0 =7 f(x)= 2x^ 2 +x-6 2x^ 2 -5x+3 ,x 0 =1,5 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz