2.85. Wykaż, że dane dwie liczby są równe: a) sqrt(6) + sqrt(5) oraz (sqrt(6) – sqrt(5)) ^ – 1 c) 2 – sqrt(3) oraz (2 + sqrt(3)) ^ – 3

2.85. Wykaż, że dane dwie liczby są równe: a) sqrt(6) + sqrt(5) oraz (sqrt(6) – sqrt(5)) ^ – 1 c) 2 – sqrt(3) oraz (2 + sqrt(3)) ^ – 3