2.86. Wykonaj działania, wiedząc, że x ne0 : a) (x ^ – 3 – 2x ^ – 2 + 3x ^ – 1 + 1)(x ^ – 1 – 1) c) (3x ^ – 2 – 3x ^ – 1 – 2)(x ^ – 3 + 1) b) 3 – 2sqrt(2) oraz (3 + 2sqrt(2)) ^ – 1 d) 4 + sqrt(15) oraz (4 – sqrt(15)) ^ – 1 b) (- x ^ – 4 + 3x ^ – 2)(2x ^ – 3 + x ^ – 4) d) (x ^ – 1 – 2x ^ – 2)(2x ^ – 5 – 3x ^ – 2 + x)

2.86. Wykonaj działania, wiedząc, że x ne0 : a) (x ^ – 3 – 2x ^ – 2 + 3x ^ – 1 + 1)(x ^ – 1 – 1) c) (3x ^ – 2 – 3x ^ – 1 – 2)(x ^ – 3 + 1) b) 3 – 2sqrt(2) oraz (3 + 2sqrt(2)) ^ – 1 d) 4 + sqrt(15) oraz (4 – sqrt(15)) ^ – 1 b) (- x ^ – 4 + 3x ^ – 2)(2x ^ – 3 + x ^ – 4) d) (x ^ – 1 – 2x ^ – 2)(2x ^ – 5 – 3x ^ – 2 + x)