...

2.87. Styczna do wykresu funkcji f(x)=x^ 3 -6x^ 2 +12x-4,x in R , w punkcie A cina ten wykres w punkcie B(0, – 4) , różnym od punktu A. a) Wyznacz współrzędne punktu A. b) Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie A. Pochodna funkcji a monotoniczność funkcji

 2.87. Styczna do wykresu funkcji f(x)=x^ 3 -6x^ 2 +12x-4,x in R , w punkcie A cina ten wykres w punkcie B(0, – 4) , różnym od punktu A. a) Wyznacz współrzędne punktu A. b) Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie A. Pochodna funkcji a monotoniczność funkcji 

Zobacz!

Dodaj komentarz