...

2.88. Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f: a) f(x) = 2x ^ 3 – 9x ^ 2 – 24x + 1 c) f(x) = 1/4 * x ^ 4 – 2x ^ 3 + 5 b) f(x) = – 1/3 * x ^ 3 + 4x ^ 2 – 15x – 7 d) f(x) = – 1/2 * x ^ 4 + 2/3 * x ^ 3 + 16x ^ 2 – 32x + 7 w punkcie w punkcie w punkcie prze

2.88. Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f: a) f(x) = 2x ^ 3 – 9x ^ 2 – 24x + 1 c) f(x) = 1/4 * x ^ 4 – 2x ^ 3 + 5 b) f(x) = – 1/3 * x ^ 3 + 4x ^ 2 – 15x – 7 d) f(x) = – 1/2 * x ^ 4 + 2/3 * x ^ 3 + 16x ^ 2 – 32x + 7 w punkcie w punkcie w punkcie prze

Zobacz!

Dodaj komentarz