...

2.89. Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f: a) ( c) f(x) = – x ^ 4 – 7/3 * x ^ 3 – x ^ 2 + x + 6 b) f(x) = 1/4 * x ^ 4 – 1/3 * x ^ 3 – 1/8 * x ^ 2 + 1/4 * x f(x) = – 1/5 * x ^ 3 + x ^ 4 – x ^ 3 – 2 f(x) = 1/5 * x ^ 5 – 5/3 * x ^ 3 + 4x – 6

2.89. Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f: a) ( c) f(x) = – x ^ 4 – 7/3 * x ^ 3 – x ^ 2 + x + 6 b) f(x) = 1/4 * x ^ 4 – 1/3 * x ^ 3 – 1/8 * x ^ 2 + 1/4 * x f(x) = – 1/5 * x ^ 3 + x ^ 4 – x ^ 3 – 2 f(x) = 1/5 * x ^ 5 – 5/3 * x ^ 3 + 4x – 6

Zobacz!

Dodaj komentarz