...

2.90. Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f. a) c) f(x) = (x ^ 2 + 3x + 1)/(x + 3) f(x) = (x ^ 2 + 5x – 6)/(x ^ 2 – 5x + 6) b) d) f(x) = (2x ^ 2 – 8x + 8)/(x – 4) f(x) = (x ^ 2 – 5x + 14)/(x ^ 2 – 5x – 14)

2.90. Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f. a) c) f(x) = (x ^ 2 + 3x + 1)/(x + 3) f(x) = (x ^ 2 + 5x – 6)/(x ^ 2 – 5x + 6) b) d) f(x) = (2x ^ 2 – 8x + 8)/(x – 4) f(x) = (x ^ 2 – 5x + 14)/(x ^ 2 – 5x – 14) 

Zobacz!

Dodaj komentarz