...

2.9 Wykaż, że dana liczba jest naturalna. a) log, 4-log, 2+log, 1 125 c) I log, 6 1 log, 6 e) 9 log 3 log 36 log, 5 b) 0,4 52+ log, 16 2 d) √10 1) logtg logig logts A

2.9 Wykaż, że dana liczba jest naturalna. a) log, 4-log, 2+log, 1 125 c) I log, 6 1 log, 6 e) 9 log 3 log 36 log, 5 b) 0,4 52+ log, 16 2 d) √10 1) logtg logig logts A

Zobacz!