...

D 2.10. Wykaż, że wartość danego wyrażenia jest liczbą całkowitą a) log, log, VVS-log 5/5 b) 3 10 +log, 5 log, 512 1 c) (3-log; 5) 10864 d) log, 18 log 2 log, 2. Funkcja logarytmiczna 31.

D 2.10. Wykaż, że wartość danego wyrażenia jest liczbą całkowitą a) log, log, VVS-log 5/5 b) 3 10 +log, 5 log, 512 1 c) (3-log; 5) 10864 d) log, 18 log 2 log, 2. Funkcja logarytmiczna 31.

Zobacz!