2.97. Wykonaj wskazane działania i zapisz wynik w postaci potęgi liczby 3: a) 9^ 0.5 * ( 1 3 )^ -0.75 : sqrt[6] 27 3 ^ 3 * 9 ^ 3 * 81 ^ 6 b) 6.270,25 + 31,75 6.9 3-3 1 3

 2.97. Wykonaj wskazane działania i zapisz wynik w postaci potęgi liczby 3: a) 9^ 0.5 * ( 1 3 )^ -0.75 : sqrt[6] 27 3 ^ 3 * 9 ^ 3 * 81 ^ 6 b) 6.270,25 + 31,75 6.9 3-3 1 3