2.98. Wiedząc, że przybliżenie liczby 10 ^ (1/3) jest równe 2,154435, wyznacz przybliżenia liczb: 10 ^ (4/3) a) 103

2.98. Wiedząc, że przybliżenie liczby 10 ^ (1/3) jest równe 2,154435, wyznacz przybliżenia liczb: 10 ^ (4/3) a) 103