2.99. 10 ^ (10/3) b) 10 3 10 ^ (- 2/3) c) 10 3 10 ^ (5/3) d) 10 3 Wiedząc, że przybliżenie liczby 10 ^ (0, 25) jest równe 1,778279, wyznacz przybliżenia liczb: 10 ^ (9/4) a) 104

2.99. 10 ^ (10/3) b) 10 3 10 ^ (- 2/3) c) 10 3 10 ^ (5/3) d) 10 3 Wiedząc, że przybliżenie liczby 10 ^ (0, 25) jest równe 1,778279, wyznacz przybliżenia liczb: 10 ^ (9/4) a) 104