20. Do wykresu funkcji f(x) = loga x , gdzie x in(0,+ infty) , należy punkt a) Oblicz a. b) Wyznacz wartość wyrażenia f(40) – f(5) . c) Narysuj wykres funkcji f. p(1/2, – 1) d) Wyznacz zbiór argumentów, dla których spełniona jest nierówność f(x) <= 2 .

20. Do wykresu funkcji f(x) = loga x , gdzie x in(0,+ infty) , należy punkt a) Oblicz a. b) Wyznacz wartość wyrażenia f(40) – f(5) . c) Narysuj wykres funkcji f. p(1/2, – 1) d) Wyznacz zbiór argumentów, dla których spełniona jest nierówność f(x) <= 2 .