7.1. Punkty i D dzielą odcinek AB na takie trzy odcinki AC, CDi DB, dla których |AC| ! : |CD| / |DB| = 5/8 / 3 . Wiedząc, że |CD| = 32 cm , oblicz długość odcinka AB i DB.

7.1. Punkty i D dzielą odcinek AB na takie trzy odcinki AC, CDi DB, dla których |AC| ! : |CD| / |DB| = 5/8 / 3 . Wiedząc, że |CD| = 32 cm , oblicz długość odcinka AB i DB.