7.2. Punkt C należy do odcinka AB. Środkiem odcinka AC jest punkt D, a odcinka BC jest punkt E. Oblicz długość odcinka AB, wiedząc, że środkiem |DE| = 11 cm .

7.2. Punkt C należy do odcinka AB. Środkiem odcinka AC jest punkt D, a odcinka BC jest punkt E. Oblicz długość odcinka AB, wiedząc, że środkiem |DE| = 11 cm .