7.3. Punkty A, B, C, D należą położone jak na rysunku poniżej. Wiedząc, że |AD| = 12 cm, |AC| = 6 cm * i|BD| = 8 cm , oblicz długości odcinków AB, BC, do jednej prostej i są B CD.

7.3. Punkty A, B, C, D należą położone jak na rysunku poniżej. Wiedząc, że |AD| = 12 cm, |AC| = 6 cm * i|BD| = 8 cm , oblicz długości odcinków AB, BC, do jednej prostej i są B CD.